Regulamin TravelGdansk.pl


1 [Postanowienia]

 

Regulamin ten określa zasady korzystania z serwisu TravelGdansk.pl

Użytkownik rejestrujący konto w serwisie TravelGdansk.pl ma obowiązek zapoznania się z poniższym regulaminem.

 

2 [Definicje]

 

Organizator” – Pawel Pawel zamieszkały przy ul Ulica XX, 83-300 Gdańsk, zwany dalej TravelGdansk.pl lub Organizatorem.

Serwis” - serwis internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem http://www.TravelGdansk.pl/ zajmujący się organizacją i obsługą platformy do rezerwacji Przejazdów.

Wydarzenie” – zajęcia sportowe lub rekreacyjne, do których rezerwacji miejsca Użytkownik używa Serwisu.

Użytkownik” - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz pełną zdolność do czynności prawnych.

Strony” – Użytkownik i Organizator łącznie.

Regulamin” – zbiór warunków i zasad świadczenia danych usług.

 

3 [Usługi]

 

Organizator prowadzi Serwis, za pomocą którego oferuje możliwość rezerwacji miejsca na wybranym Wydarzeniu, zgodnie z opisem na TravelGdansk.pl

Organizator organizuje Wydarzenia w różnych dyscyplinach sportowych.

Organizator organizuje Wydarzenia na terenie Polski.

Organizator udzieli Użytkownikowi wszystkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących Serwisu publikując szczegółowe informacje na stronie: www.TravelGdansk.pl