Najch?tniej odwiedzan? atrakcj? turystyczn? Malborka jest najwi?kszy na ?wiecie ceglany gotycki zamek wzniesiony przez Krzy?aków w latach 1274-1457.  Jest to przyk?ad ?redniowiecznej architektury obronnej, którego niepowtarzalne wn?trze sprawi, ?e ka?dy turysta poczuje atmosfer? jaka tu niegdy? panowa?a.

Na zwiedzanie zamku po?wi?cimy ok. 3-4 h. Do wyboru mamy 3 opcje: z przewodnikiem, z audio-guidem lub indywidualnie.
B?d?c w Malborku mo?emy odwiedzi? tak?e Park Ruchomych Dinozaurów. Oprócz 40 szt. realistycznie wygl?daj?cych dinozaurów czeka na Pa?stwa park linowy oraz  laserowy tor przeszkód.

*Na ?yczenie klientów plan wycieczki mo?e ulec zmianie.

Raised Image
Raised Image
Raised Image

Informacje praktyczne

-
wyjazd o wybranej godzinie z dowolnego miejsca w Gda?sku
-
czas przejazdu Gda?sk-Malbork -> ok. 1h
-
przewodnik/audio guide oraz bilety wst?pu do zamku – p?atne dodatkowo

 

?
  600 zl < 4 osób
   cena za samochód
?
 800 zl 5-8 osób
  cena za samochód

Transfer osób - dojazd z Gda?ska do Malborka