Na trasie mija? b?dziemy malownicze krajobrazy, przyrod? nienaruszon? dzia?alno?ci? cz?owieka, liczne bocianie gniazda. Na ?yczenie klientów mo?liwa jest równie? wizyta w rezerwacie przyrodniczym  „Ptasi raj”.

G?ównym punktem wycieczki b?dzie muzeum – obóz koncentracyjny, który jako niemiecki, nazistowski obóz zag?ady funkcjonowa? od 2.wrze?nia 1939 do 9.maja 1945. W tym historycznym miejscu do obejrzenia s? liczne ekspozycje, które zwiedza? mo?emy indywidualnie, z przewodnikiem lub z audio-guide'm.

Podczas tej wyprawy b?dziemy mieli równie? okazj? zje?? smaczn?, ?wie?? ryb?, pozna? metody po?awiania bursztynu oraz pos?ucha? o szkutnictwie i rybo?ówstwie nad Zalewem Wi?lanym.

*Na ?yczenie klientów plan wycieczki mo?e ulec zmianie.

Raised Image
Raised Image
Raised Image

Informacje praktyczne

-
wyjazd o wybranej godzinie z dowolnego miejsca w Gda?sku
-
czas przejazdu w jedn? stron? -> ok. 1h
-
przewodnik/audio guide p?atne dodatkowo
-
bilety wst?pu do obozu/muzeum w cenie wycieczki

 

?
  600 z? < 4 osób
   cena za samochód
?
 800 z? 5-8 osób
  cena za samochód